ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 : 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

photo1
photo2
photo3
photo4
photo5
photo6
photo7
photo8
photo9
photo1
photo2
photo3
photo4
photo5
photo6
photo7
photo8
photo9
previous arrow
next arrow

คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานในนามภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และฟูจิชะ กรีนที ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย และเงินสดเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพและต่างจังหวัด ดังนี้

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัดกรุงเทพฯ
 • สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 • สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 • โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
 • โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน

ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 – กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

photo1
photo2
photo1
photo2
previous arrow
next arrow

คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานในนามภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ร่วมบริจาคเงิน 800,000 บาท เพื่อสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน

STAY WITH YOU

คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ด้วยข้าวสารญี่ปุ่น Fuji Hikari จำนวน 2,000 กิโลกรัม และน้ำดื่ม O3 จำนวน 4,800 ขวด มูลค่ารวม 256,000 บาท ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” โดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ที่กำลังประสบกับความยากลำบากในครั้งนี้

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างกำลังใจ พร้อมก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 – รายการเรื่องเล่าเช้านี้

photo1
photo1
photo1
photo1
previous arrow
next arrow

ฟูจิขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยอาหารกล่องปรุงสดใหม่พร้อมทานและน้ำดื่ม และเงินสดมูลค่า 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” ผ่านรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้”

STAY WITH HEOES

photo1
photo2
photo1
photo2
previous arrow
next arrow

ฟูจิขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยอาหารกล่องปรุงสดใหม่พร้อมทานและน้ำดื่ม ที่สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี,  โรงพยาบาลบางบัวทอง 2, โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางพลี

ฟูจิขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการกู้วิกฤติครั้งนี้

ร่วมใจสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ – มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ร่วมบริจาคเงิน 250,000 บาท ให้กับมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างกำลังใจ และสนับสนุนให้การดำเนินงานของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

01
02
01
02
previous arrow
next arrow

STAY WITH YOU

photo1
photo1
photo1
photo1
previous arrow
next arrow

ฟูจิขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยน้ำดื่ม O3 จำนวนกว่า 4,000 ขวด โดยมีคุณสุรศักดิ์ ยังวิเศษสุข นายกปากพนังพุทธสมาคม พ้งไล้เกาะ 36 เป็นผู้รับมอบ ณ หมู่บ้านวิเศษสุข ปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

GIVE TO CHILDREN

photo1
photo2
photo3
photo1
photo2
photo3
previous arrow
next arrow

ฟูจิบริจาคน้ำนมโค 100% มูลค่ากว่า 15,000 บาท ให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้อิ่มท้อง และมีสุขภาพที่แข็งแรง