ร่วมใจสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ – มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

บริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ, ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่น โคโค่ อิฉิบันยะ และผลิตภัณฑ์ฟูจิชะ กรีนที ร่วมบริจาคเงิน 250,000 บาท ให้กับมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในนามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างกำลังใจ และสนับสนุนให้การดำเนินงานของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

01
02
01
02
previous arrow
next arrow
news & activities