โรงแรมไอบิส เสียมเรียบ
slide
slide2
slide3
slide4
เสียมเรียบ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากมรดกทางสถาปัตยกรรม ในอดีต อาคาร บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างในเสียมเรียบสร้างในสไตล์เฟรนซ์โคโลเนียล ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตกรรมตะวันตก และท้องถิ่นซึ่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน แนวคิดทางสถาปัตยกรรม ที่ใช้ในการก่อสร้างจึงเป็นแบบอนุรักษ์นิยม นั่นคือ งานออกแบบอาคาร ยึดตามสไตล์โคโลเนียล เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้มีการเพิ่มความโมเดิร์นเข้าไปโดยลดรายละเอียดบางอย่างของอาคาร เพื่อสะท้อนความเรียบง่ายและใช้วัสดุก่อสร้างที่ทันสมัย